Portfolio Stendu dizains

Požtehnika

Kompānijas "Požtehnika" stends Leipcigā

INTERSCHUTZ 2010, 
Leipciga, Vācija 

07.-12.06.2010