Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Parīzē

SIAL 2014, 
Parīze, Francija. 

19.-23.10.2014