Portfolio Stendu dizains

Latvija

Latvijas tūrisma attīstības valsts aģentūra

MITT 2014, 
Maskava, Krievija.

18.-21.03.2014