Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Amsterdamā

WORLD OF PRIVATE LABEL 2013, 
Amsterdama, Nīderlande 

28.-29.05.2013