Iveta Dzirne-Dzirnis paragraph

Iveta Dzirne-Dzirnis

Ivetai ir maģistra grāds tiesību zinātnēs. Praktizē jogu kopš 2009.gada, bet jogas skolā Dipika - kopš 2013.gada rudens. Pilnveidojusies arī starptautiskos B.K.S.Ajiengara metodes jogas semināros pie augsta līmeņa pasniedzējiem no Vācijas, ASV un Krievijas. Regulāri piedalās jogas skolas Dipika organizētajos retrītos Indijā, ieguvisi pieredzi meditācijas praskē SATIPATTHANA-VIPAŠJANA.

Olga Lazareva paragraph

Olga Lazareva

Praktizē jogu kopš 2000.gada. Apmācījusies un joprojām mācās skolā DIPIKA. Olgai ir augstākā izglītība ekonomikā. Vairākkārt piedalījusies izbraukuma retrītos, ir izgājusi meditācijas praksi "SATIPATTHANA-VIPAŠJANA".
DIPIKĀ jogu pasniedz kopš 2016.gada, strādājot bērnu, gan pieaugušo grupās.

Jeļena Karpova paragraph

Jeļena Karpova

Praktizē jogu kopš 1998.gada jogas skolā "DIPIKA". Latvijas Universitātē ieguvusi augstāko izglītību ekonomīkā. Vairakkārt piedalījusies meditāciju retrītos "SATIPATTHANA-VIPAŠJANA". Regulāri apmeklē Indiju, studē numeroloģiju un astroloģiju pie pasniedzējas Rišikešā. Mūsu skolā Jeļena lasa lekcijas un sniedz individuālās konsultācijas numeroloģijā un astroloģijā, kā arī pasniedz Joga-Nidra kursu.

Olga Āboliņa paragraph

Olga Āboliņa

Praktizē jogu kopš 2005.gada. Olgai ir augstākā izglītība sporta pedagoģijā ar fizioterapeita kvalifikāciju. Vairākkārt piedalījusies apmācības braucienos Indijā. Skolā DIPIKA pasniedz jogu kopš 2010.gada. Kopš 2017.gada praktizē un pasniedz gaisa jeb aerojogu. Olga pasniedz jogu gan pieaugušiem, gan bērniem un pusaudžiem. Viņa strādā arī ar vecākiem, kam ir bērni ar īpašām vajadzībām.

Tatjana Galilejeva paragraph

Tatjana Galilejeva

Tatjanai ir augstāka psiholoģiskā izglītība. Praktizē jogu kopš 2002.gada. Jogu un ājurvēdu apguvusi jogas skolā DIPIKA. Vairakkārt piedalījusies jogas prasmes attīstošos braucienos pa Indiju un meditāciju retrītos "SATIPATTHANA-VIPAŠJANA". Vairākus gadus pasniedza jogu grūtniecēm un mazuļiem. Šobrīd pasniedz jogu pieaugušo grupās, kā arī lasa kursu "Uztura joga".

Galina Kulika paragraph

Galina Kulika

Praktizē jogu kopš 2002.gada, pasniedz kopš 2005.gada. Gaļinai ir augstākā ekonomiskā izglītība. Jogu un ājurvēdas pamatus apguvusi jogas skolā DIPIKA. Ir sertifikāts par meditācijas retrīta Vipasana iziešanu. DIPIKĀ pasniedz jogu senioru un bērnu grupās.

Natālija Dubiņina paragraph

Natālija Dubiņina

Natālija dzimusi 1950.gadā. Praktizē jogu kopš 1989.gada, pasniedz kopš 1995.gada. 1999.gadā kopā ar dēlu nodibināja jogas skolu DIPIKA. Ar vārdu "Dipika" Natālija tika iesvētīta Indijā. Mācījusies jogu, ājurvēdu, tibetiešu medicīnu Indijā, Tibetā un Nepālā. Pēc izglītības - mediķe.