KĀPĒC MUMS DOTI BĒRNI?

16.03.  KĀPĒC MUMS DOTI BĒRNI?

Piecas izzinošas lekcijas.

"Kāpēc mums doti bērni" - tas ir piecu izzinošu lekciju kurss bērnu vecākiem,

ko lasīs jogas pasniedzēja Olga Āboliņa.

Lekcijas notiks trešdienās un piektdienās plkst. 19.00,

sakums orientējoši aprīļa beigās.

 

Pieraksts un sīkāka informācija pa tālrn. 28662282.

P.S. nodarbības notiks krievu valodā.