RADŽA JOGA

18.12.  RADŽA JOGA

Kursa sākums šodien!

Aicinām uz jauno kursu "Radža joga" no 10 nodarbībām .

Kursu vadīs jogas pasniedzēja un jogas skolas "Dipika"

vadītāja Dipika Ma (Nataļja Dubiņina).

Nodarbības notiks otrdienās plkst. 19.00-20.30,

sākot ar 14. janvāri.

 

Uzziņas un pieraksts pa tālr. 28662282.