UZMANĪBU

16.08.  UZMANĪBU

Dažas izmaiņas nodarbību sarakstā vasarā!

Dažas izmaiņas nodarbību sarakstā uz vasaras periodu:

 

Pirmdienās un piektdienās līdz 31. augustam tiek atceltas padziļinātās jogas nodarbības plkst. 5.30, līdz septembra mēnesim tiek atceltas nodarbības plkst. 11.00.

 

Otrdienās tiek atceltas nodarbības plkst. 9.00 un  plkst. 17.00 (seniori).

 

Trešdienās nodarbības plkst. 9.00 un plkst. 11.00 (grūtnieces) tiek atceltas līdz septembrim.

 

Cetrutdienās sākot ar 18. jūliju līdz septembrim tiek atceltas nodarbības plkst. 19.00.

 

Piektdienās ir atcēltas nodarbības plkst. 19.00.