VASARAS SKOLIŅA MAZUĻIEM

06.05.  VASARAS SKOLIŅA MAZUĻIEM

1. - 5. jūlijā!

1. - 5. jūlijā mīļi aicinām bērniņus vecumā 4 - 6 gados vasaras jogas skoliņā!

Kopā mēs pajogosim, pastrādāsim radošus darbiņus pašu rokām, rotaļāsimies un

kustēsimies svaigā gaisā. Pie labvēlīgiem laika apstākļiem lielāko dienas daļu

pavadīsim ārā, mūsu brīnišķīgajā parkā.

 

Pieteikties skoliņā var gan visām periodām, gan tikai uz atsevisķām dienām.

Pieraksts un uzziņas pie skoliņas vadītājas Olgas Āboliņas pa tālrn. 26795243 vai

pie skolas administratores pa tālr. 28662282.