BĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅA

12.04.  BĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅA

Notiek uzņemšana!

Mīļi aicinām Jūsu bērnus jautri un lietdarbīgi pavadīt dienas vasaras brīvlaikā:

 

3. jūnijs –   7. jūnijs (bērniem vecumā 7 - 13 gados),

1. jūlijs –  5. jūlijs (bērniem vecumā 4 - 6 gados),

19. augusts – 23. augusts (bērniem vecumā 7 - 13 gados).

 

Bērni saturīgi pavadis laiku, jo programmā ir jogas nodarbības, radošās darbnīcas,

sarunas par dzīvi un par jogu, aktīvas spēles svaigā gaisā. Pie labvēlīgiem laika

apstākļiem lielāko dienas daļu pavadīsim ārā, mūsu brīnišķīgajā parkā.

 

Pieraksts un uzziņas pa tālr. 28662282.

BĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅABĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅABĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅABĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅABĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅABĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅA