BĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅA

17.05.  BĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅA

19. – 23. augustā mīļi aicinām bērnus vecumā 7 - 13 gados jautri un lietdarbīgi

pavadīt dienas vasaras brīvlaikā mūsu jogas skolā!

 

Bērni saturīgi pavadis laiku, jo programmā ir jogas nodarbības, radošās darbnīcas,

sarunas par dzīvi un par jogu, aktīvas spēles svaigā gaisā. Pie labvēlīgiem laika

apstākļiem lielāko dienas daļu pavadīsim ārā, mūsu brīnišķīgajā parkā.

 

Pieteikties skoliņā var gan visām periodām, gan tikai uz atsevisķām dienām.

Šeit ir fotoatskaite par skoliņas vasaras dienas gaitām jūnijā.

 

Pieraksts un uzziņas pa tālr. 28662282.

BĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅABĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅABĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅABĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅABĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅABĒRNU VASARAS JOGAS SKOLIŅA