JOGA-NIDRA

21.12.  JOGA-NIDRA

Dipika Ma aicina uz kursu "Joga-Nidra" no 10 nodarbībam!

Joga-Nidra ir metode darbam ar prātu. Priedēklis "ni" - "apakšējais".

Piedēklis "dra" - "snauda, izolēts stāvoklis, miers". Tā ir izmainīta apziņas stāvokļa

sasniegšanas prakse, kas izpaužas fiziskā snaudā un mentālā pieejā sfērām,

kuras parasti apziņa nespēj uztvert. To var saukt par vingrošanu

autonomai nervu sistēmai. Šāda vingrošans ļauj atbrīvoties

gan no muskuļu sprieguma, gan no emocionālā, ka arī no gara sprieguma.

 

Nodarbības notiks sestdienās plkst. 18.00 - 19.30,

sākot ar 25. janvāri.

Dipikas Ma vadībā.

 

Pieraksts un sīkāka informācija pa tālrn.28662282.

Nodarbības notiks krievu valodā.