JOGA-NIDRA

01.12.  JOGA-NIDRA

Atbrīvojies no saspridzinājuma!

"JOGA - NIDRA" - aicinām uz kurssu!

Joga-nidra ir metode darbam ar prātu. Priedēklis "ni" - "apakšējais".

Piedēklis "dra" - "snauda, izolēts stāvoklis, miers".

Tā ir izmainīta apziņas stāvokļa sasniegšanas prakse,

kas izpaužas fiziskā snaudā un mentālā pieejā sfērām,

kuras parasti apziņa nespēj uztvert. To var saukt par vingrošanu

autonomai nervu sistēmai. Šāda vingrošans ļauj atbrīvoties

gan no muskuļu sprieguma, gan no emocionālā, ka arī no gara sprieguma.

Nodarbības vada jogas pasniedzēja Jeļena Karpova.

Kurss ietver sevī 10 nodarbības, katru darbdienu pēc kārtas.

Kursa sākums - pēc grupas nokomplektēšanas.

Pieraksts un sīka informācija pa tālrn.28662282.

Nodarbības notiks krievu valodā.