BRĪVDIENU RETRĪTS

30.12.  BRĪVDIENU RETRĪTS

15. - 17. martā!

Aicinām visus ieinteresētus brīvdienu retrītā Naukšēnos

"Darbs ar mantram"!

Retrīts notiks no 15. līdz 17. martam retrītu mājā "Ievlejas".

Retrīta laikā mācīsimies strādāt ar mantram, skaņu un malam.

 

Pieraksts un info pa talrn. 28662282.