JOGA BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM

12.10.  JOGA BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM

Mīļie vecāki!

Aicinām mazus un lielus bērnus uz jogas nodarbībām mūsu skolā:

 

SESTDIENĀS  pl.10:00 - 11:00 - bērni 7 - 12 gados, bez iepriekšējas pieredzes (Olga Lazareva);

SESTDIENĀS pl.10:00 - 11:00 - bērni 4 - 6 gadu vecumā, ar un bez pieredzes (Olga Āboliņa);

SESTDIENĀS pl.11:30 - 12:30 - bērni 7 - 12 gados, kuri jau jogoja iepriekš (Olga Lazareva);

SESTDIENĀS pl.11:30 - 12:30 - pusaudži 12 - 15 gadu vecumā, ar un bez pieredzes (Olga Āboliņa);

SVĒTDIENĀS pl.10:00 - 11:30 - bērni 6 - 12 gados, bez iepriekšējas pieredzes (Gaļina Kuļika, krievu valodā).

 

Nodarbību sākums visās sestdienu bērnu un pusaudžu grupās 22.septembrī!

Nodarbību sākums svētdienas grupā 14.oktobrī!

Pieraksts un sīkāka informācija pa tālrn.28662282.