JOGA CILVĒKIEM AR PIEREDZI

18.06.  JOGA CILVĒKIEM AR PIEREDZI

Nodarbību sākums 9.jūnijā pl.10.00!

Dipika Ma aicinā cilvēkus ar pieredzi uz jogas nodarbībam

SESTDIENĀS plkst.10.00 - 11.30.

 

Nodarbību sākums 9.jūnijā!

Pieraksts pa tālrn.28662282.