JOGA CILVĒKIEM VECUMĀ 50+

13.08.  JOGA CILVĒKIEM VECUMĀ 50+

Ceturtdienās!

Mūsu skolas vadītāja Dipika Ma (Nataļja Dubiņina) aicinā cilvēkus

50 gados un vecākus uz jogas nodarbībām iesācēju grupā.

Nodarbības CETURTDIENĀS plkst.17.00 - 18.30.

 

Info pa tālrn.28662282.