SATIPATTHANA - VIPAŠJANA

30.05.  SATIPATTHANA - VIPAŠJANA

Paldies!

Veiksmīgi noritēja viens no grūtākajiem 10-dienu retrītiem ar padzīļināto meditāciju

pēc Satipatthana - Vipašjana metodes. Dipika Ma izsāka visiem retrītu dalībniekiem

dziļu un sirsnīgu pateicību par saprašanu un izturību.

SATIPATTHANA - VIPAŠJANASATIPATTHANA - VIPAŠJANASATIPATTHANA - VIPAŠJANASATIPATTHANA - VIPAŠJANASATIPATTHANA - VIPAŠJANASATIPATTHANA - VIPAŠJANA