SENIORU JOGA

04.10.  SENIORU JOGA

Mīļi aicinām cilvēkus vecimā 60+!

Skolas vadītāja un jogas pasniedzēja Dipika Ma (Natalija Dubiņina)

aicina cilvēkus "nopietnā vecumā" uz jogas nodarbībam jaunajā grupā

"JOGA SENIORIEM" 

Nodarbības notiek

OTRDIENĀS

plkst.9:00 - 10:30.

 

Sīkāka informācija pa tālrn.28662282.