DIEVIETE IEKŠĀ

02.01.  DIEVIETE IEKŠĀ

Kurss jaunām sievietēm!

"Dieviete iekšā"

Dipika Ma aicinā jaunās sievietes uz kursu par fizisko, mentālo un vitālo ķermeņu īpašību attīistību.
Uzziņas pa tālrn.28662282