Par braucienu uz Indiju

27.04.  Par braucienu uz Indiju

10.-25. aprīlī

Mūsu celinieku grupa tik ko atgriežas no Indijas.

Kalnu ceļi un templi atstāja neaizmirstamus iespaidus katrā no mums.

Indijā palika jauni draugi un mūsu dvēseles.

 

Fotogrāfijas var apskatīt šeit.