Retrīts Ēģiptē

27.11.  Retrīts Ēģiptē

2010.g. novembris

Atmiņas par retrītu, kas sekmīgi noritēja Safagā novembra sakumā.

Retrīts Ēģiptē